• Kurs + Egzamin G1 Dozór

Kurs + Egzamin- Uprawnienia energetyczne z zakresu G1 Dozór

478.00
szt. Do przechowalni
Opinie
Wysyłka w ciągu towar dostępny po potwierdzeniu - proszę o kontakt
Cena przesyłki 0
Link do materiałów on line 0
Dostępność Duża dostępność
SPE

Zamówienie telefoniczne: 728879045

Zostaw telefon
Kurs G1 Dozór
kurs + testy + egzamin URE
PRZED ZAKUPEM KURSU NALEŻY KONIECZNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI:
Kurs w części teoretycznej, zawiera wiedzę z zakresu Grupy 1 DOZÓR (urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną)
KURS, zawierający pełny zakres wiedzy merytorycznej z powyższego zakresu w formie książki. TESTY, zawierające kompletne testy z odpowiedziami do utrwalenia i usystematyzowania wiedzy. EGZAMIN w formie online lub stacjonarnie wg. ustaleń z egzaminatorem. Uwaga:
Wykonaj tylko testy sprawdzające, właściwe dla zakresu wskazanego we wniosku egzaminacyjnym.
Materiały te przygotowują do ustnego egzaminu stacjonarnego lub online, przed komisją z uprawnieniami Urzędu Regulacji Energetyki.
PROCEDURA EGZAMINACYJNA:
 1. Po zakupie postępuj zgodnie z wyświetlającymi się na ekranie, a następnie wskazując województwo w którym chcesz zdać egzamin, wypełnij wniosek egzaminacyjny poprzez kliknięcie we wskazaany "GENERATOR WNIOSKÓW" lub awaryjnie skorzystaj z druku wniosku, wskazanego w linku przekierowującego do danego oddziału.
 2. Podczas składania wniosku o egzamin państwowy należy na wniosku zaznaczyć kółkiem właściwy zakres uprawnień o który się ubiegamy.
 3. Gdy będziesz gotowy(a) do egzaminu, prześlij skan wypełnionego i podpisanego wniosku na nasz adres e-mail: radom@spe.org.pl. Po otrzymaniu wniosku skontaktujemy się z Tobą w celu umówieniu terminu egzaminu państwowego.
Przed przystąpieniem do egzaminu zapoznaj się z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Zgodnie z zapisami § 7 ust. 1 w.w. rozporządzenia , egzamin przeprowadza się na wniosek osoby ubiegającej się o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci albo na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę.
I. Kopię dokumentu, o którym mowa w § 6 ust. 2 Rozporządzenia M K i Ś - (czyli jeden z następujących dokumentów):
 1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
lub
II. § 6 ust. 3 Rozporządzenia M K i Ś - (czyli jeden z następujących dokumentów):
 1. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 2. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 3. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.
Zgodnie z zapisami § 10 ust.2 w.w. rozporządzenia, egzamin może się odbyć w terminie minimum 14 dni od dnia zapoznania się z tematyką egzaminu podaną w pliku Informacja o egzaminach Miejsce i czas egzaminu podaje przewodniczący komisji kwalifikacyjnej.
W celu stworzenia wniosku egzaminacyjnego należy skorzystać z elektronicznego generatora wniosków egzaminacyjnych właściwego dla miejsca zamieszkania- link do "GENERATORA WNIOSKÓW" wyświetli się po zakupie produktu. W razie ewentualnych problemów z wykorzystaniem generatora, w tabeli znajdują się wnioski w wersji pdf do wydrukowania i wypełnienia odręcznego. Wypełnić należy drukowanymi literami.  
Uwaga!
Do wniosku składanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej- e-mail, dołączyć należy odwzorowania cyfrowe(skany) dokumentów (o których mowa w § 6 ust. 2 lub 3 rozporządzenia – patrz pkt.1) powyżej oraz odwzorowanie cyfrowe (skan), potwierdzenia uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.
Po dokonaniu zakupu moduły kursu są udostępnione w zakładce MOJE ZAKUPY. Zakupiony dostęp do kursu, obejmuje 20 sesji (wejść), które mogą trwać do 23h59’ każdy.
Jeżeli chcesz zorganizować kurs dla większej grupy osób, na miejscu w Twojej firmie, prześlij nam zapytanie ofertowe na adres e-mail: radom@spe.org.pl , abyśmy mogli ustalić szczegóły kursu i przygotować ofertę specjalną. Możesz też skontaktować się z naszym działem sprzedaży poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie
 • Producenci