• KONTAKT


Stowarzyszenie Polskich Energetyków oddział w Radomiu,
NIP 7962198150, REGON  670177478, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS : 0000042776,
adres do korespondencji:
ul. Żeromskiego 84a, 26-600 Radom, adres e-mail: 
radom@spe.org.pl