• Wydawnictwa

Wydawnictwa SPE

Stowarzyszenie Polskich Energetyków ma na swoim koncie szereg publikacji na temat eksploatacji urządzeń cieplnych, gazowych i elektroenergetycznych. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z oferowanymi przez nas tytułami. Polecamy Państwa uwadze organizowane przez SPE kursy BHP i kursy energetyczne. Usługi świadczymy w wielu miastach na terenie całej Polski, w tym w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie.
Poniżej znajdą Państwo listę wszystkich publikacji wydanych przez SPE.


  • Materiały szkoleniowe dla osób dozoru i eksploatacji Grupa I Przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych - stan prawny wrzesień 2022r.
  • Materiały szkoleniowe dla osób dozoru i eksploatacji Grupa II Przepisy eksploatacji urządzeń cieplnych - stan prawny wrzesień 2022r.
  • Materiały szkoleniowe dla osób dozoru i eksploatacji Grupa III Przepisy eksploatacji urządzeń gazowych - stan prawny wrzesień 2022r.
  • Kurs przygotowawczy. Egzamin kwalifikacyjny Grupa I
  • Prace kontrolno pomiarowe wykonywane w budynkach i obiektach budowlanych. Grupa 1 Urządzenia , instalacje i sieci elektryczne o napięciu do 1 kV.

W celu zamówienia książek prosimy o kontakt z oddziałami SPE

W/w wydawnictwa wychodzą naprzeciw wymaganiom ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, a w szczególności rozdziału 6 (urządzenia, instalacje, sieci i ich eksploatacja ), obejmują obowiązujące przepisy odnoszące się do wszystkich urządzeń i instalacji energetycznych bez względu na ich parametry , producenta oraz warunki eksploatacji . Polskie Normy zostały wprowadzone do obowiązkowego stosowania rozporządzeniami:
- Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm ( Dz .U. Nr 22 poz. 209 ).
- Ministra Gospodarki z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm ( Dz. U. Nr. 80 poz. 911 ) , wydanymi na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji ( Dz. U. 93 r. Nr 55 , poz. 251 z późniejszymi zmianami ).
Wiadomości zawarte w proponowanych wydawnictwach są szczególnie przydatne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci , zobowiązanych do uzyskania na podstawie egzaminu świadectw kwalifikacyjnych .Nasze wydawnictwa

  1. Przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
  2. Przepisy eksploatacji urządzeń cieplnych
  3. Przepisy eksploatacji urządzeń gazowych
  4. Kurs przygotowywawczy EGZAMIN KWALIFIKACYJNY